(+34) 93 176 51 32

HAM Inspector II™

Nova versió del nostre escàner magnètic per a la determinació en línia del contingut de greix i sal en peces de carn.

Descarregar PDF

Demani el seu catàleg a: info@lenz-instruments.com

HAM Inspector II™ és la versió millorada del nostre escàner magnètic per caracteritzar i classificar els principals talls de carn fresca (pernil, paleta, llom i cansalada) en funció del seu pes i del seu contingut gras. L’equip inclou un mòdul sensor per a la determinació del contingut total de sal a la peça durant l’etapa de salat.

Les millores de la nova versió se centren en el seu disseny mecànic que permet optimitzar el procés de neteja i la precisió de la mesura que permet predir el percentatge de greix amb un error inferior a l’1% i el percentatge de sal amb un error inferior al 0.1 %.

HAM Inspector II™ està concebut com una eina versàtil destinada a elaboradors de productes curats que vulguin millorar el seu procés productiu a través d’una classificació més eficient de la matèria primera, i mitjançant el monitoratge del procés de salat. En sales d’especejament, l’equip permet millorar l’estandardització dels lots mitjançant una classificació més precisa i fiable del contingut gras de la matèria primera.

HAM Inspector II™ empra un mètode d’inspecció no invasiu que preserva la integritat i les característiques físiques de la carn. El mètode (patentat) ha estat desenvolupat en col·laboració amb l’IRTA (Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries) i SSICA (Stazione Sperimentale Indústria Conservi Alimentari) i es basa en l’anàlisi de la resposta dels teixits gras i magre a l’acció d’un camp magnètic variable i de baixa intensitat. L’equip és un sistema compacte que pot ser fàcilment integrat en línia per a l’anàlisi en continu de la producció, amb capacitats de fins a 900 peces per hora.

Aplicacions del producteClassificació de peces de carn en funció del pes i el contingut de greix

Optimització de l'etapa de salat

Control de qualitat de la matèria primera

Monitoratge del contingut de sal al pernil

Segmentació de producte per garantir un contingut de sal reduït

Atributs


Dissenyat per treballar en línia, en sala de producció
Classificació automàtica de les peces de carn d'acord amb paràmetres de contingut de greix i pes prèviament definits per l'usuari.
Determinació precisa del contingut de sal en pernils en l'etapa de salat
Mesura no invasiva i ràpida (<4 segons)
Precisió en la determinació del contingut de greix: RMSEV<1.0%
Precisió en la determinació del contingut de sal: RMSEV <0.1%
Cinta transportadora i sistema de pesatge dinàmic: Precisió < 10g
Interfase d'usuari amb pantalla tàctil
Control robust mitjançant PLC, comunicacions amb altres equips o bases dades
Dissenyat per complir amb les següents directives:

Normatives


EMC (Compatibilitat electromagnètica) Directiva 2004/108/EEC
LVD (Directiva de baixa tensió) 2006/95/EEC
MD (Directiva de màquines) 2006/42/EEC

© Lenz Instruments 2024 | Nota legal

Verified by ExactMetrics