(+34) 93 176 51 32

Notícies

30/06/2021

SUNRISE – SOLUCIÓ PER LA SEPARACIÓ Y RECICLATGE DEL POLIVINIL BUTIRAL (PVB)

El passat 1 de juny de 2021 es s’ha iniciat el projecte europeu SUNRISE, en el qual es planteja el desenvolupament de noves solucions per a la separació i reciclatge del polivinilbutiral (PVB) procedent de vidre laminat. El projecte està finançat pel programa marc de recerca i innovació de la Unió Europea Horitzó 2020 (grant agreement nº 958243).


10/12/2020

Desenvolupament d’una eina d’inspecció òptica per a cèl·lules solars de tercera generació

En el marc de el projecte de recerca europeu In4CIS, i com a pas posterior a la fase de disseny, Lenz Instruments ha iniciat la fabricació d’un sistema d’inspecció òptica per a dispositius fotovoltaics de tercera generació basat en tecnologia CIGS.15/06/2020

LENZ INSTRUMENTS INICIA LES SEVES ACTIVITATS TÈCNIQUES EN EL MARC DEL PROJECTE IN4CIS

En el marc de el projecte de recerca europeu In4CIS, Lenz Instruments ha iniciat les seves tasques de disseny de sistema d’inspecció òptic per a dispositius fotovoltaics de tercera generació basats en tecnologia CIGS.


10/01/2020

NOVES METODOLOGIES ÒPTIQUES PEL CONTROL EN LÍNEA DE PROCESSOS DE FABRICACIÓ DE CÈL·LULES SOLARS D’ALTA EFICIÈNCIA BASADES EN CIGS

El projecte de recerca europeu In4CIS va començar el passat mes de setembre de 2019, en el marc de el programa europeu SOLAR-ERA.NET Cofund 2.
IN4CIS pretén desenvolupar una solució per a la monitorització en línia de nous processos de fabricació de mòduls fotovoltaics basats en CIGS. Aquests processos (PDT), impliquen utilitzen elements dopants i aliants alcalins per aconseguir eficiències de conversió fotovoltaica de més de l’20%. Tant el desenvolupament i optimització d’aquests nous processos de fabricació, com el seu escalat a escala industrial, requereixen però d’el desenvolupament de nous sistemes d’inspecció i monitorització capaços de proporcionar informació en línia sobre les propietats dels materials sintetitzats. El desenvolupament de noves tecnologies d’inspecció és un element crític de cara a assegurar el desenvolupament i implantació de noves tecnologies de fabricació de dispositius fotovoltaics de tercera generació.
En el marc d’aquest projecte col·laboratiu, Lenz Instruments lidera el desenvolupament de sistema d’inspecció en línia per mòduls fotovoltaics basats en CIGS. El sistema proposat combina diverses tècniques òptiques (espectroscòpia Raman i fotoluminiscència) per obtenir informació espectral en base a la qual predir les propietats i característiques dels materials obtinguts. Aquest sistema permetrà l’optimització dels processos de síntesi, facilitarà el procés d’escalat, i en darrer terme, permetrà la implantació de sistemes de control de qualitat per a garantir la qualitat dels dispositius i processos de fabricació.


03/05/2018

Lenz Instruments col·labora amb l’empresa National Instruments en la publicació del cas d’estudi Shreddersort

Shreddersort: Control d’una planta de separació de metalls mitjançant espectroscòpia LIBS per a la indústria del reciclatge. El Repte:
Sobre una cinta transportadora a 2 m / s, es pretén desenvolupar un sistema que controli una línia de separació de residus metàl·lics per detecció i bufat, i que sincronitzi: (1) la detecció per sensors inductius de la posició de cada fragment, (2) el tret d’un làser premut; (2) l’adquisició de l’espectre d’emissió òptica del plasma generat pels polsos; i (3) l’activació de les vàlvules de bufat.


03/04/2018

LENZ estarà present a la pròxima edició de l’exposició FoodTech, del 8 a l’11 de maig de 2018.

Lenz Instruments assistirà a la sala TECNO CARNICA de l’exposició FoodTech (Stand A-270), que s’organitzarà a Barcelona del 8 a l’11 de Maig. La fira comercial FoodTech se centra en la tecnologia dels aliments i és una de les més prestigioses del sector. Amb més de 37.000 visitants professionals de 115 països diferents, FoodTech compta amb l’assistència de 660 marques comercials d’empreses locals i internacionals. Tecno Cárnica – la sala d’exposicions enfocada en maquinària, tecnologia, equips i subministraments per al sector de processament de carn juga un paper clau en la fira, que representa més del 50% de l’activitat de la Fira.27/04/2016

ShredderSort: Lenz instruments col·labora en el desenvolupament d’una planta pilot per a la separació de metalls no-fèrrics

Dintre de la indústria del reciclatge, existeix un interès creixent per noves tecnologies que permetin la recuperació de metalls a partir de residus obtinguts de vehicles al final de la seva vida útil, així com d’altres fonts tals com residus industrials o urbans. Les tecnologies actuals no permet la separació efectiva de diversos metalls no fèrrics, i presenten limitacions en termes de rendiment i cost. En col·laboració amb altres socis industrials, Lenz Instruments ha desenvolupat una planta pilot que permet la separació de residus metàl·lics no fèrrics en tres fraccions, en funció de la seva composició química. El sistem desenvolupat combina una matrius de se sensors electromagnètics i òptics, que permeten determinar la composició de cada fragment de residu, en tan sols una mil·lèsima de segon. El sistema de control de la planta processa aquesta informació en temps real, a la vegada que regula l’accionament d’una matriu de vàlvules neumàtiques que separen cada fragment en diferents fraccions mitjançant el seu bufat direccional.


04/01/2016

Ham-Inspector™ technology is presented in a technical workshop organized by IRTA at Girona (Spain)

The Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) organized a technical workshop at their facilities on the past December 17th, 2015. In the event, IRTA presented the results of a research study aiming at modelling the salt uptake process, in the production of dry-cured ham. The study, carried out in the framework of an European Research Project (www.procured.eu), showed the importance of monitoring the fat content in raw hams, to control the salt content in the final product.


© Lenz Instruments 2021 | Nota legal