(+34) 93 176 51 32

Monitoratge de processos i solucions d'inspecció industrial

Lenz Instruments S.L. és una empresa de base tecnològica centrada en el desenvolupament i comercialització d'instruments i sistemes per aplicacions industrials. L'empresa ofereix serveis d'enginyeria en àmbits relacionats amb l'optimització de processos i monitoratge, control, disseny electrònic, software i automatització.

Els nostres camps d'expertesa inclouen tecnologies sense contacte o no destructiva basades en sensors electromagnètics, sistemes de visió artificial, ultrasons i espectroscòpia òptica.

Productes

Els nostres productes i solucions d'inspecció industrial i de monitoratge

Serveis

Serveis d'Enginyeria: Automatització, Disseny electrònic i mècanic.

Empresa

Col·laborem en diferents sectors, incloent l'industria alimentaria i del reciclatge

Recerca

Com a empresa de base tecnològica, som especialment actius en projectes de recerca

La nostra xarxa

Tenim acords de col·laboració amb diversos socis industrials i acadèmics, que ens ajuden a crear noves oportunitats de negoci, per millorar i optimitzar els nostres productes, i per generar coneixement. Aquestes col·laboracions ens permeten complementar els recursos materials i humans necessaris per poder millorar els nostres productes actuals i per desenvolupar nous productes.

News

03/05/2018

Lenz Instruments col·labora amb l’empresa National Instruments en la publicació del cas d’estudi Shreddersort

Shreddersort: Control d’una planta de separació de metalls mitjançant espectroscòpia LIBS per a la indústria del reciclatge. El Repte:
Sobre una cinta transportadora a 2 m / s, es pretén desenvolupar un sistema que controli una línia de separació de residus metàl·lics per detecció i bufat, i que sincronitzi: (1) la detecció per sensors inductius de la posició de cada fragment, (2) el tret d’un làser premut; (2) l’adquisició de l’espectre d’emissió òptica del plasma generat pels polsos; i (3) l’activació de les vàlvules de bufat.

03/04/2018

LENZ estarà present a la pròxima edició de l’exposició FoodTech, del 8 a l’11 de maig de 2018.

Lenz Instruments assistirà a la sala TECNO CARNICA de l’exposició FoodTech (Stand A-270), que s’organitzarà a Barcelona del 8 a l’11 de Maig. La fira comercial FoodTech se centra en la tecnologia dels aliments i és una de les més prestigioses del sector. Amb més de 37.000 visitants professionals de 115 països diferents, FoodTech compta amb l’assistència de 660 marques comercials d’empreses locals i internacionals. Tecno Cárnica – la sala d’exposicions enfocada en maquinària, tecnologia, equips i subministraments per al sector de processament de carn juga un paper clau en la fira, que representa més del 50% de l’activitat de la Fira.

27/04/2016

ShredderSort: Lenz instruments col·labora en el desenvolupament d’una planta pilot per a la separació de metalls no-fèrrics

Dintre de la indústria del reciclatge, existeix un interès creixent per noves tecnologies que permetin la recuperació de metalls a partir de residus obtinguts de vehicles al final de la seva vida útil, així com d’altres fonts tals com residus industrials o urbans. Les tecnologies actuals no permet la separació efectiva de diversos metalls no fèrrics, i presenten limitacions en termes de rendiment i cost. En col·laboració amb altres socis industrials, Lenz Instruments ha desenvolupat una planta pilot que permet la separació de residus metàl·lics no fèrrics en tres fraccions, en funció de la seva composició química. El sistem desenvolupat combina una matrius de se sensors electromagnètics i òptics, que permeten determinar la composició de cada fragment de residu, en tan sols una mil·lèsima de segon. El sistema de control de la planta processa aquesta informació en temps real, a la vegada que regula l’accionament d’una matriu de vàlvules neumàtiques que separen cada fragment en diferents fraccions mitjançant el seu bufat direccional.

© Lenz Instruments 2021 | Nota legal