(+34) 93 176 51 32

QMEAT Probe™

Anàlisi no destructiu per a la mesura de paràmetres de qualitat de carn en línia

Descarregar PDF

Demani el seu catàleg a: info@lenz-instruments.com

Introducció

QMEAT Probe™ és una sonda manual per a la inspecció de paràmetres de qualitat en carn. La sonda permet identificar i classificar carns PSE i DFD a velocitat de línia (>600 peces/h). El sistema es compon d’una sonda de penetració d’acer inoxidable que està acoblada per fibra òptica a un espectròmetre d’alta sensibilitat. La sonda està integrada en un mànec ergonòmic fabricat en plàstic alimentari.

Tecnologia

El sistema determina un índex de qualitat de la carn que està relacionat amb la capacitat de retenció d’aigua i la textura del teixit. Aquest índex s’estableix a partir de una anàlisi espectral en el rang de Vis-NIR obtingut a l’interior de la peça. La tecnologia, patentada, ha estat desenvolupada en col·laboració amb diversos productors i processadors carnis.

Descripció general

QMEAT Probe ™ inclou un sistema de mesura autònom que permet definir diferents índexs o graus de PSE per fer una segmentació òptima de la matèria primera en diferents categories. Aquesta sonda ha estat dissenyada per classificar la matèria primera a velocitat de línia. El sistema inclou una interfície de comunicació flexible que pot connectar-se a una classificadora de pales i / o a bases de dades. La sonda inclou indicadors tipus LED que indiquen la presència de defectes de PSE a la carn de forma instantània. El sistema pot incloure de forma opcional una pantalla per visualitzar paràmetres addicionals del procés de producció.

Aplicacions del producteDetecció i classificació automàtica de carns PSE i DFD

Control de qualitat de la matèria prima

Millora del rendiment en pernil cuit

Millora del rendiment en el llescat del pernil cuit i curat

Millora de la qualitat sensorial del producte final

Optimització del procés de salat en pernil curat

Estandardització del producte

Segmentació de la matèria primera

Atributs


Classificació en línia (>600 piezas/hora)
Pes reduït (<350 g)
Diàmetre de sonda reduït: Ø 6 mm
Connexió a bus industrial. Integració amb sistemes de classificació (p. Ex. Classificadora de pales)
Integració amb base de dades o ERP
Pantalla industrial de visualització (opcional). Permet monitoritzar de manera còmoda i en temps real dades del procés incloent estadístiques per lot i per proveïdor.
Diagnòstic remot (opcional): Accés segur via Ethernet per a operacions de diagnòstic remot.

Normatives


EMC ( compatibilitat electromagnètica)- 2014/30/UE
LVD ( Directiva de baixa tensió) 2014/35/UE
Disseny higiènic d'acord amb la norma EN1672-2

© Lenz Instruments 2024 | Nota legal

Verified by ExactMetrics