(+34) 93 176 51 32
27/04/2016

ShredderSort: Lenz instruments col·labora en el desenvolupament d’una planta pilot per a la separació de metalls no-fèrrics


Dintre de la indústria del reciclatge, existeix un interès creixent per noves tecnologies que permetin la recuperació de metalls a partir de residus obtinguts de vehicles al final de la seva vida útil, així com d’altres fonts tals com residus industrials o urbans. Les tecnologies actuals no permet la separació efectiva de diversos metalls no fèrrics, i presenten limitacions en termes de rendiment i cost. En col·laboració amb altres socis industrials, Lenz Instruments ha desenvolupat una planta pilot que permet la separació de residus metàl·lics no fèrrics en tres fraccions, en funció de la seva composició química. El sistem desenvolupat combina una matrius de se sensors electromagnètics i òptics, que permeten determinar la composició de cada fragment de residu, en tan sols una mil·lèsima de segon. El sistema de control de la planta processa aquesta informació en temps real, a la vegada que regula l’accionament d’una matriu de vàlvules neumàtiques que separen cada fragment en diferents fraccions mitjançant el seu bufat direccional.

© Lenz Instruments 2024 | Nota legal

Verified by ExactMetrics