(+34) 93 176 51 32
10/01/2020

NOVES METODOLOGIES ÒPTIQUES PEL CONTROL EN LÍNEA DE PROCESSOS DE FABRICACIÓ DE CÈL·LULES SOLARS D’ALTA EFICIÈNCIA BASADES EN CIGS


El projecte de recerca europeu In4CIS va començar el passat mes de setembre de 2019, en el marc de el programa europeu SOLAR-ERA.NET Cofund 2.
IN4CIS pretén desenvolupar una solució per a la monitorització en línia de nous processos de fabricació de mòduls fotovoltaics basats en CIGS. Aquests processos (PDT), impliquen utilitzen elements dopants i aliants alcalins per aconseguir eficiències de conversió fotovoltaica de més de l’20%. Tant el desenvolupament i optimització d’aquests nous processos de fabricació, com el seu escalat a escala industrial, requereixen però d’el desenvolupament de nous sistemes d’inspecció i monitorització capaços de proporcionar informació en línia sobre les propietats dels materials sintetitzats. El desenvolupament de noves tecnologies d’inspecció és un element crític de cara a assegurar el desenvolupament i implantació de noves tecnologies de fabricació de dispositius fotovoltaics de tercera generació.
En el marc d’aquest projecte col·laboratiu, Lenz Instruments lidera el desenvolupament de sistema d’inspecció en línia per mòduls fotovoltaics basats en CIGS. El sistema proposat combina diverses tècniques òptiques (espectroscòpia Raman i fotoluminiscència) per obtenir informació espectral en base a la qual predir les propietats i característiques dels materials obtinguts. Aquest sistema permetrà l’optimització dels processos de síntesi, facilitarà el procés d’escalat, i en darrer terme, permetrà la implantació de sistemes de control de qualitat per a garantir la qualitat dels dispositius i processos de fabricació.

Aquest projecte ha rebut finançament de l’ERA-NET Solar Cofund 2, amb cofinançament de CDTI i de el Programa Marc de Recerca i Innovació, Horitzó 2020, de la Unió Europea. El contingut de la present comunicació reflecteix únicament l’opinió de l’autor. Ni CDTI ni la Comissió Europea es fan responsable per qualsevol ús que es pugui fer de la informació continguda en la present comunicació.

© Lenz Instruments 2024 | Nota legal

Verified by ExactMetrics