(+34) 93 176 51 32
15/06/2020

LENZ INSTRUMENTS INICIA LES SEVES ACTIVITATS TÈCNIQUES EN EL MARC DEL PROJECTE IN4CIS


En el marc de el projecte de recerca europeu In4CIS, Lenz Instruments ha iniciat les seves tasques de disseny de sistema d’inspecció òptic per a dispositius fotovoltaics de tercera generació basats en tecnologia CIGS.

L’objectiu en aquesta fase de disseny és la integració i automatització de les metodologies desenvolupades per l’Institut d’Energies Renovables de Catalunya (IREC) en un banc d’inspecció optimitzat per treballar en condicions reals de producció. El sistema en desenvolupament serà posteriorment validat a la planta pilot de fabricació de ZSW (Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg).

Des del punt de vista tècnic, un dels reptes tecnològics a abordar en aquesta primera fase és el desenvolupament d’un capçal sensor que integri els mòduls d’il·luminació i col·lecció de llum, així com el seu acoblament amb el sistema de posicionament XY que permetrà l’anàlisi de diferents zones del mòdul fotovoltaic per analitzar la seva homogeneïtat.

En base als estudis de modelització realitzats per l’IREC, es pretén a més implementar models de predicció que permetin estimar les propietats elèctriques dels dispositius finals d’acord amb la resposta òptica (espectres Raman i fotoluminiscència) observada en la capa activa de el dispositiu, abans de la seva fabricació.

Aquest projecte ha rebut finançament de l’ERA-NET Solar Cofund 2, amb cofinançament de CDTI i de el Programa Marc de Recerca i Innovació, Horitzó 2020, de la Unió Europea. El contingut de la present comunicació reflecteix únicament l’opinió de l’autor. Ni CDTI ni la Comissió Europea es fan responsable per qualsevol ús que es pugui fer de la informació continguda en la present comunicació

© Lenz Instruments 2024 | Nota legal

Verified by ExactMetrics