(+34) 93 176 51 32
03/05/2018

Lenz Instruments col·labora amb l’empresa National Instruments en la publicació del cas d’estudi Shreddersort


Shreddersort: Control d’una planta de separació de metalls mitjançant espectroscòpia LIBS per a la indústria del reciclatge. El Repte:
Sobre una cinta transportadora a 2 m / s, es pretén desenvolupar un sistema que controli una línia de separació de residus metàl·lics per detecció i bufat, i que sincronitzi: (1) la detecció per sensors inductius de la posició de cada fragment, (2) el tret d’un làser premut; (2) l’adquisició de l’espectre d’emissió òptica del plasma generat pels polsos; i (3) l’activació de les vàlvules de bufat.

La Solució: S’utilitza una targeta NI PXI7853R, xassís PXIe-1073 i LabVIEW per treballar a temps real, adquirir el senyal dels inductius, executar algoritmes a temps real que permeten posicionar els miralls de tret del làser sobre el centre de la peça en temps menors a 20ms, processar espectres a alta velocitat, multiplexar juny làsers i sincronitzar detecció, tret i bufat amb l’encoder de la cinta.

“Gràcies a la FPGA de NI s’ha aconseguit gran velocitat i determinisme per a la comunicació, adquisició i sincronització, podent processar fins a 5 tones / h amb errors menors al 5%.”

http://sine.ni.com/cs/app/doc/p/id/cs-17678#

© Lenz Instruments 2024 | Nota legal

Verified by ExactMetrics