(+34) 93 176 51 32
14/12/2022

HAM BrAIn – Intel·ligència Artificial aplicada al Procés d’elaboració del pernil curat


HAM BrAInTM és un software d’intel·ligència artificial per modelar, optimitzar i controlar el procés d’elaboració del pernil curat. El software utilitza dades estadístiques del procés tals com: pes, greix, minves i sal, que són determinades peça a peça, per l’escàner d’inducció magnètica HAM Inspector II.

L’objectiu d’aquest desenvolupament és aplicar tècniques d’intel·ligència artificial i Big Data per optimitzar el procés d’elaboració del pernil curat de manera automàtica. L’estratègia de control es basa en la mesura de pes i greix en recepció i en la mesura de les minves i la sal després de l’etapa de salat. El procés es duu a terme en 4 fases:

  • Fase I (Caracterització): Caracterització del procés de producció. Determinació del pes, greix, minves i sal.
  • Fase II (Objectiu de sal): Definició del % de sal objectiu i del nombre total de grups de salat.
  • Fase III (Classificació): HAM BrAInTM optimitza la classificació per aconseguir el percentatge de sal objectiu amb la mínima dispersió.
  • Fase IV (Realimentació): HAM BrAInTM continua aprenent el procés per reajustar-se de forma contínua.
Diagrama de les diferents etapes per la modelització i control del procés d’elaboració del pernil curat mitjançant el software de IA.

Mitjançant l’aplicació d’aquesta eina d’intel·ligència artificial en una prova industrial amb milers de pernils, s’ha aconseguit reduir la dispersió del contingut de sal final un 50%. Aquesta reducció a la dispersió de sal ha permès també ajustar els valors de sal objectiu sense comprometre la seguretat alimentària del producte.

Conclusions

El contingut total de greix i el pes del pernil són els principals factors que afecten la variació del contingut de sal i les minves en la producció del pernil curat.

HAM Inspector II™ juntament amb el softwared’intel·ligència artificial HAM BrAInTM permeten optimitzar i controlar de forma automàtica el procés d’elaboració del pernil curat i implementar estratègies de reducció de sal.

Colaboracions

Aquest treball ha estat dut a terme entre Lenz Instruments i Boadas 1880 a la planta de Dehesa de Guijuelo (Montejo, Salamanca). L’estudi té per objectiu: a) Automatitzar el procés de salat i curat mitjançant la caracterització de la matèria primera, b) reduir les variacions de sal al producte final i c) Ajustar els continguts mitjans de sal de manera automàtica.

© Lenz Instruments 2024 | Nota legal

Verified by ExactMetrics